Materials : Brass

ck0002 : ป้ายตั้งโต๊ะทองเหลืองกัดกรดข้อความติดบนฐานไม้สามเหลี่ยม
Type - Stand Menu
Material - Brass,Wood

ck0007 : ป้ายตั้งโต๊ะทองเหลืองกัดกรดข้อความติดบนฐานไม้สามเหลี่ยม
Type - Stand Menu
Material - Brass,Wood

ck0011 : ป้ายตั้งโต๊ะทองเหลืองกัดกรดข้อความฐานไม้
Type - Stand Menu
Material - Brass,Wood

ck0013 : ป้ายตั้งโต๊ะทองเหลืองกัดกรดข้อความฐานไม้
Type - Stand Menu
Material - Brass,Wood

ck0021 : แสตนเมนูทองเหลืองแบบหมุนสอดกระดาษ
Type - Stand Menu
Material - Acrylic,Brass

ck0022 : แสตนเมนูแกนทองเหลืองแบบหมุนสอดกระดาษ
Type - Stand Menu
Material - Acrylic,Brass

ck0023 : แสตนบอกเบอร์โต๊ะอะคลิลิคแกะเลข แกนทองเหลือง
Type - Stand Menu
Material - Acrylic,Brass

ck0027 : แสตนเสียบเมนูทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
Type - Stand Menu
Material - Brass

ck0042 : ป้ายไวท์บอร์ดแบบเคลื่อนย้ายได้
Type - Board
Material - Brass,Wood,Laminate Sheet

ck0062 : กล่องโชว์สินค้าอะคริลิคใส ขอบกั้นด้วยแท่งทองเหลืองชุบ
Type - Shelf Display
Material - Acrylic,Brass

ck0065 : กล่องใส่โบรชัวร์อะคริลิค แบบมีขาตั้งทองเหลืองชุบ
Type - Brochure Box
Material - Acrylic,Brass

ck0094 : แสตนเมนูอะคริลิค ขาตั้งทองเหลืองชุบ
Type - Stand Menu
Material - Acrylic,Brass

ck0111 : ป้ายประกาศติดผนังอะคริลิคสกรีนข้อความ
Type - Advertising Board
Material - Acrylic,Brass

ck0112 : ตัวอักษรบอกทาง ทองเหลืองติดผนัง
Type - Advertising Board
Material - Brass

ck0127 : กล่องอะคริลิค
Type - Others
Material - Acrylic,Brass

ck0128 : แผ่นอะคริลิค พร้อมหมุดแสตนเลสยึดผนัง
Type - Advertising Board
Material - Acrylic,Brass

ck0129 : ป้ายประกาศติดผนังทองเหลืองกัด ติดบนฐานไม้
Type - Advertising Board
Material - Brass,Wood

ck0140 : ป้ายประกาศติดผนังทองเหลืองกัดกรด
Type - Advertising Board
Material - Brass

ck0142 : ป้ายประกาศติดผนังโลหะกัดกรด
Type - Advertising Board
Material - Brass,Stainless Steel

ck0144 : ป้ายตั้งโต๊ะทองเหลืองดัดพับกัดกรดข้อความ
Type - Stand Menu
Material - Brass

ck0145 : ป้ายตั้งโต๊ะทองเหลืองดัดพับกัดกรดข้อความ    
Type - Stand Menu
Material - Brass

ck0150 : แสตนตั้งโต๊ะรูปป้ายห้ามสูบบุหรี่
Type - Stand Menu
Material - Brass

ck0158 : ป้ายตั้งโต๊ะแสตนเลสกัดกรดโลโก้ดัดพับรูปตัววีคว่ำ
Type - Stand Menu
Material - Brass

ck0159 : ป้ายประกาศติดผนังโลหะกัดกรด
Type - Advertising Board
Material - Brass,Stainless Steel

ck0160 : ป้ายประกาศติดผนังทองเหลืองกัดกรด
Type - Advertising Board
Material - Brass

ck0161 : ป้ายประกาศติดผนังทองเหลืองกัดกรด
Type - Advertising Board
Material - Brass

ck0162 : ป้ายแขวนทองเหลืองกัดกรด
Type - Advertising Board
Material - Brass

ck0164 : ป้ายประกาศติดผนังทองเหลืองกัดกรด
Type - Advertising Board
Material - Brass

ck0165 : ป้ายประกาศติดผนังทองเหลืองกัดกรด
Type - Advertising Board
Material - Brass

ck0166 : ป้ายบอกทางติดผนังทองเหลืองกัดกรด
Type - Advertising Board
Material - Brass

ck0173 : เสากั้นทางเดินทองเหลือง แบบหัวบัว
Type - Pole Stand
Material - Brass

ck0176 : รถเข็นกระเป๋าทองเหลือง
Type - Trolley
Material - Brass

ck0178 : รถเข็นของทองเหลือง 2 ล้อ
Type - Trolley
Material - Brass

ck0181 : พวงกุญแจทองเหลืองรูปใบไม้
Type - Key Tags
Material - Brass

ck0182 : พวงกุญแจทองเหลือง
Type - Key Tags
Material - Brass

ck0183 : ตัวอักษรทองเหลือง
Type - Label The Entrance
Material - Brass

ck0191 : ตัวอย่างเข็มติดเน็คไท
Type - Name Tags
Material - Brass

ck0193 : ตัวอย่างป้ายชื่อติดหน้าอก
Type - Name Tags
Material - Brass,Copper,Stainless Steel

ck0198 : แสตนประกาศทองเหลือง
Type - Board
Material - Brass,Plastic

ck0199 : โปสเตอร์แสตนทองเหลือง แบบขาเดี่ยว
Type - Board
Material - Brass,Plastic

ck0200 : โปสเตอร์แสตนทองเหลือง แบบขาเดี่ยว
Type - Board
Material - Brass,Plastic

ck0205 : โปสเตอร์แสตนทองเหลือง แบบขาเดี่ยว
Type - Stand Menu
Material - Brass,Plastic