Contact Us

หจก. เจริญกิจแฟ็คโทรี่


วิสัยทัศน์
หจก. เจริญกิจแฟ็คโทรี่ มีทีมงานที่ชำนาญและมีประสบการณ์มากว่า 30 ปี
พร้อมที่จะให้บริการในการผลิตงานป้ายหลากหลายรูปแบบ และไม่ว่าจะเป็น
งานโลหะ อคิลิค พลาสติก ไม้สัก หรือวัสดุใดก็ตาม เราก็ยินดีให้บริการ
ตามความต้องการของลูกค้า

พันธกิจ
  • - ผู้ให้บริการรับสั่งทำงานป้ายหลากหลายรูปแบบ
  • - ผู้ผลิตป้ายโลหะกัดกรด เช่นสแตนเลส, ทองเหลือง, ทองแดง
  • - ผู้ผลิตงานขึ้นรูปจากวัสดุที่นำมาผลิตได้ไม่ว่าจะเป็นอคิลิค, โลหะ หรือไม้